Sauda er eit mangfaldig og rikt samfunn på menneskeleg kapital