Desse seniorane fekk medaljar, diplomar og trekkepremiar i går, måndag. Framme frå venstre: Helene Djuvik, Reidun Aabø, Arne Haavelsrud, Olaf Solberg, Martha Aartun, Gudmund Aardal og Jan Flokketveit. Bak frå venstre: Ingrid Stueland, Adolf Hølland, Knut Sjo, Ingolf Johansen, Ingolf Saua, Berit Årthun, Øystein Øygard, Sigfred Skåre, Solaug Hølland (skjult) og Marie Halvorsen. Ikkje til stades: Marit Solland.
Desse seniorane fekk medaljar, diplomar og trekkepremiar i går, måndag. Framme frå venstre: Helene Djuvik, Reidun Aabø, Arne Haavelsrud, Olaf Solberg, Martha Aartun, Gudmund Aardal og Jan Flokketveit. Bak frå venstre: Ingrid Stueland, Adolf Hølland, Knut Sjo, Ingolf Johansen, Ingolf Saua, Berit Årthun, Øystein Øygard, Sigfred Skåre, Solaug Hølland (skjult) og Marie Halvorsen. Ikkje til stades: Marit Solland. FOTO: Ingvil Bakka.

I mål med «Senior-VM» i sykling