Det skal sleppast ut meir vatn frå magasina for å få auka vassføring i ei rekke elvestrekningar, ifølgje nye miljøtiltak frå regjeringa.
Det skal sleppast ut meir vatn frå magasina for å få auka vassføring i ei rekke elvestrekningar, ifølgje nye miljøtiltak frå regjeringa. FOTO: Illustrasjonsfoto: Knut Atle M. Seim/arkiv.

NPK: Nye miljøtiltak frå regjeringa – opp til éin prosent av årleg kraftproduksjon kan gå tapt