Heimevernet hjelper politiet med forsterka vakthald ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland.
Heimevernet hjelper politiet med forsterka vakthald ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland. FOTO: NPK

Heimevernet kan bli verande på Kårstø til sommaren