Høge straumprisar gjer at mange nordmenn ser etter alternative varmekjelder. Det fører til brennheit etterspurnad etter vedomnar.
Høge straumprisar gjer at mange nordmenn ser etter alternative varmekjelder. Det fører til brennheit etterspurnad etter vedomnar. FOTO: Inger Robøle Kristiansen / NPK

NPK: Over eit halvt års ventetid på vedomn