Måten ein driv idrettshall og kulturhus på gjer at Sauda bruker langt meir pengar på kultur enn gjennomsnittet. Og Saudabuen er fornøgd med kulturtilbodet i kommunen sin. Her Janne Margrethe Åbø og Odd Atle Saltvik frå revyen «Bare å komma seg ut, vett du», hausten 2022.
Måten ein driv idrettshall og kulturhus på gjer at Sauda bruker langt meir pengar på kultur enn gjennomsnittet. Og Saudabuen er fornøgd med kulturtilbodet i kommunen sin. Her Janne Margrethe Åbø og Odd Atle Saltvik frå revyen «Bare å komma seg ut, vett du», hausten 2022. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Sauda kommune bruker meir på kultur enn dei fleste andre i Rogaland