Døme på heilgrafisk tavle.
Døme på heilgrafisk tavle. FOTO: Statens vegvesen

Set opp nye infotavler i Røldal og Odda