Saudabuen må pårekna ein kraftig auke i kommunale avgifter i 2023.
Saudabuen må pårekna ein kraftig auke i kommunale avgifter i 2023. FOTO: Illustrasjonsfoto: Andreas Isaksen.

Nei, det er ingen kommafeil. Vatn, avløp og renovasjon ligg an til å bli 7 400 kroner dyrare neste år.