Konstituert kommunedirektør Eirik Daniel Fatnes ber politikarane om mandat til å vurdere legevaktordninga i Sauda, som per i dag blir oppgitt å vere ei belastning for legane i Sauda, og som igjen går ut over rekrutteringa av legar.
Konstituert kommunedirektør Eirik Daniel Fatnes ber politikarane om mandat til å vurdere legevaktordninga i Sauda, som per i dag blir oppgitt å vere ei belastning for legane i Sauda, og som igjen går ut over rekrutteringa av legar. FOTO: Frank Waal

Ønsker ny debatt om legevaktordninga i Sauda