Underskotsgaranti er derfor smart, sjølv om det er eit høgst uvanleg grep