Dagfinn Birkeland (H) meiner han i kommunestyret tidlegare har advart mot gjeldsutviklinga innan vatn, avløp og renovasjon.
Dagfinn Birkeland (H) meiner han i kommunestyret tidlegare har advart mot gjeldsutviklinga innan vatn, avløp og renovasjon. FOTO: Frank Waal

Stor auke i kommunale avgifter:

– Det var jo det eg sa!