Dette spinnehjulet av bly blei funne på Birkeland i 2017. Seksjon for kulturarv i fylkeskommunen meiner det kan ligga fleire automatisk freda kulturminne i planområdet for den nye ammoniakkfabrikken.
Dette spinnehjulet av bly blei funne på Birkeland i 2017. Seksjon for kulturarv i fylkeskommunen meiner det kan ligga fleire automatisk freda kulturminne i planområdet for den nye ammoniakkfabrikken. FOTO: Terje Tveit, Arkeologisk museum, UiS.

Kulturstyresmakter vil synfara på Birkeland