Magne Espeland i cockpiten etter landing på isen utanfor Saudasjøen, kanskje i 1957-58? Huset til banksjef Øverland i bakgrunnen (på venstre sida av innkøyringa til Saua Gard). Foto lånt av Helmut Thiem.
Magne Espeland i cockpiten etter landing på isen utanfor Saudasjøen, kanskje i 1957-58? Huset til banksjef Øverland i bakgrunnen (på venstre sida av innkøyringa til Saua Gard). Foto lånt av Helmut Thiem.

Oppvekst på 60-talet – del 14