Folk har brukt mindre straum på hytta frå januar til oktober i år samanlikna med same periode i fjor.
Folk har brukt mindre straum på hytta frå januar til oktober i år samanlikna med same periode i fjor. FOTO: Berit Roald / NTB/ NPK

Hyttefolk bruker mykje mindre straum

Straumforbruket på hytter i Sør-Noreg har falle med 19,7 prosent frå i fjor. Årsaka er at det ikkje er straumstøtte for hytter, meiner NVE.

Tal P4-nyheitene har fått frå Noregs vassdrags- og energidirektorat viser at forbruket i fritidsbustader i Sør-Noreg har gått ned 19,7 prosent (311 GWh) frå januar til oktober i år, samanlikna med same periode i fjor. Talet er temperaturkorrigert.

– Det er ein ganske stor reduksjon, seier seksjonssjef Maren Esmark i NVE. Ho trur årsaka er at det ikkje er straumstøtte for hytter.

– Vi trur nedgangen er ein kombinasjon av at folk bruker mindre straum i fritidsbustadene, at ein kanskje senkar temperaturen inne og skrur av alt lyset når ein ikkje er der, men også at dei blir brukt noko mindre.

Det er særleg i haust at straumforbruket har gått mykje ned.

– Både i hushalda, men også særleg på fritidsbustader, sparer folk på straumen, seier Esmark. For hushald var nedgangen i forbruket i sør på 17 prosent i september og 14 prosent i oktober.

(©NPK)