Draumen om ei kvit jul vert sjeldnare oppfylt i dag enn for 30 år sidan, viser målingane til Meteorologisk institutt. Klimaendringane dei siste 30 åra er tydelege og gjer seg gjeldande i alle fylke.
Draumen om ei kvit jul vert sjeldnare oppfylt i dag enn for 30 år sidan, viser målingane til Meteorologisk institutt. Klimaendringane dei siste 30 åra er tydelege og gjer seg gjeldande i alle fylke. FOTO: Heiko Junge / NTB / NPK

Tydelege klimaendringar i alle fylke – sjeldnare kvit jul