Sauda kommune meiner det gamle skulebygget på Birkeland er for skjemmande, og at bygg og tomt ikkje er sikra godt nok. Eigaren opplyser at dei nå har sikra betre.
Sauda kommune meiner det gamle skulebygget på Birkeland er for skjemmande, og at bygg og tomt ikkje er sikra godt nok. Eigaren opplyser at dei nå har sikra betre. FOTO: Frank Waal.

Har fått varsel om tvangsmulkt