–Nå er det imidlertid fotball-VM som dominerer, og uansett hvor vi har oppholdt oss har ikke Brasils skåringer gått umerket forbi, forteller Rune og Synnøve Selvik.
–Nå er det imidlertid fotball-VM som dominerer, og uansett hvor vi har oppholdt oss har ikke Brasils skåringer gått umerket forbi, forteller Rune og Synnøve Selvik. FOTO: Rune Selvik.

Her er det fotball-VM som styrer hverdagen