Sauda kommune ønsker å få vurdert muelgheita for å bygge nye leilegheiter i bakkant av bufellesskapet i Torsveien.
Sauda kommune ønsker å få vurdert muelgheita for å bygge nye leilegheiter i bakkant av bufellesskapet i Torsveien. FOTO: Sauda kommune/Fonnakart.

Vurderer fem nye leilegheiter i Torsveien