Fire parti er einige om ei løysing der ein tar fire millionar frå kraftinntektene og reduserer rekningane til innbyggarane tilsvarande. Frå venstre: Morten Maldal (Sp), Siv Hege Lund (Ap), Asbjørn Birkeland (Sp), Vegard Birkeland Rød (Sp), Kristian Landro (KrF) og Øyvind Grassdal (SV). Med ryggen til: Ryfylke-journalist Ingvil Bakka.
Fire parti er einige om ei løysing der ein tar fire millionar frå kraftinntektene og reduserer rekningane til innbyggarane tilsvarande. Frå venstre: Morten Maldal (Sp), Siv Hege Lund (Ap), Asbjørn Birkeland (Sp), Vegard Birkeland Rød (Sp), Kristian Landro (KrF) og Øyvind Grassdal (SV). Med ryggen til: Ryfylke-journalist Ingvil Bakka. FOTO: Frank Waal

Reduserer avgiftsauken med 2 100 kroner