Prosjektleiar Anders Myhr Nielsen og produksjonsleiar Andreas Berge ønskjer seg fleire bakeglade søkjarar og oppfordrar spesielt gutane til å søkje. – Vi veit det er mange gutar som er flinke til å bake. No har dei sjansen til å vise fram det dei kan, seier duoen. 
Prosjektleiar Anders Myhr Nielsen og produksjonsleiar Andreas Berge ønskjer seg fleire bakeglade søkjarar og oppfordrar spesielt gutane til å søkje. – Vi veit det er mange gutar som er flinke til å bake. No har dei sjansen til å vise fram det dei kan, seier duoen.  FOTO: NRK.

Jaktar hobbybakarar frå Distrikts-Norge til NRK-satsing