Her frå vindmølleparken på Smøla.
Her frå vindmølleparken på Smøla. FOTO: Arkivfoto: Kjell Herskedal / NTB / NPK

KS føreslår at kraftkommunane skal dela mindre av inntektene

KS går imot forslaget frå Inntektssystemutvalet om at vertskommunar til kraftproduksjon må dela meir av inntektene

Men administrasjonen i Kommunesektorens organisasjon (KS) stiller seg i mot forslaget. Responsen frå ordførarane i dei ulike kommunane har vore god og dårleg. Ifølgje Nationen skal somme ha argumentert for at kommunane bør gje meir enn 10 prosent av inntektene frå kraftproduksjonen til utjamningsordninga.

KS-administrasjonen går inn for at ein del av inntektene frå utnyttinga av naturressursar skal inngå i den samla finansieringa av alle kommunar gjennom inntektssystemet.

(©NPK)