Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) reknar med stort engasjement og krevjande innspel når han sender Skatteutvalets forslag ut på høyring. Utvalsleiar Ragnar Torvik til høyre.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) reknar med stort engasjement og krevjande innspel når han sender Skatteutvalets forslag ut på høyring. Utvalsleiar Ragnar Torvik til høyre. FOTO: Alf Simensen / NTB / NPK

Utval vil kutte skatt på inntekt – aukar skatten på pensjonar