Brannvernforeningen oppmodar alle til å bruke vernebriller når dei skyt opp rakettar.
Brannvernforeningen oppmodar alle til å bruke vernebriller når dei skyt opp rakettar. FOTO: Branvernforeningen.

Oppmodar alle til å bruke vernebriller