Folkets Hus stod ferdig i 1931 og er teikna av arkitekten Gustav Helland. Bygget blei oppført etter ein omfattande dugnadsinnsats av fabrikkarbeidarane.
Folkets Hus stod ferdig i 1931 og er teikna av arkitekten Gustav Helland. Bygget blei oppført etter ein omfattande dugnadsinnsats av fabrikkarbeidarane. FOTO: Frank Waal.

Riksantikvaren har mottatt fredingsforslaget