Speler Sps nasjonale nedgang inn på kommunevalet til hausten? Bildet er tatt under valvaken på Sauda Klubb hausten 2021.
Speler Sps nasjonale nedgang inn på kommunevalet til hausten? Bildet er tatt under valvaken på Sauda Klubb hausten 2021. FOTO: Ingvil Bakka.

Koss i alle dagar blir 2023?