Kombinasjonen høgt sjukefråvær, mange pasientar med smitte og stort overbelegg er hovudårsaka til at Helse Fonna no går over til grøn beredskap.
Kombinasjonen høgt sjukefråvær, mange pasientar med smitte og stort overbelegg er hovudårsaka til at Helse Fonna no går over til grøn beredskap. FOTO: Erik Dankel.

Sjukehuset utset planlagde operasjonar