Idrettslaget Ny Von har hatt ein liten vekst i talet på medlemmer dei siste åra. I 2022 var dei totalt 87 medlemmer. Her frå Saudasjøen Rundt-arrangementet i 2021, som samla totalt 55 deltakarar.
Idrettslaget Ny Von har hatt ein liten vekst i talet på medlemmer dei siste åra. I 2022 var dei totalt 87 medlemmer. Her frå Saudasjøen Rundt-arrangementet i 2021, som samla totalt 55 deltakarar. FOTO: Ingvil Bakka.

Litt medlemsauke i Ny Von