Fem og eit halvt år etter at reguleringsplanen var ferdig, er Teien bustadfelt endeleg avklara.
Fem og eit halvt år etter at reguleringsplanen var ferdig, er Teien bustadfelt endeleg avklara. FOTO: Frank Waal.

Får lov til å bygge over Nestunnelen