Renoveringa av rådhuset tar dobbelt så lang tid som planlagt. Til sommaren er det to år sidan bygget blei tømt og rivearbeidet starta.
Renoveringa av rådhuset tar dobbelt så lang tid som planlagt. Til sommaren er det to år sidan bygget blei tømt og rivearbeidet starta. FOTO: Ingvil Bakka.

Rådhuset: Ingen innflytting i mars heller