Politikarane i Utval for samfunnsutvikling drog tysdag på synfaring til ei tomannshytte i Svandal før dei tok stilling til om hytta kunne seksjonerast i to ulike eigaskap.
Politikarane i Utval for samfunnsutvikling drog tysdag på synfaring til ei tomannshytte i Svandal før dei tok stilling til om hytta kunne seksjonerast i to ulike eigaskap. FOTO: Frank Waal.

Hytteeigarar i Svandal fekk lov til å splitte hytta i to eigarskap