Kor mange kraftkroner Sauda må gi avkall på til staten er ennå ikkje avklara.
Kor mange kraftkroner Sauda må gi avkall på til staten er ennå ikkje avklara. FOTO: Arvid Horpestad/arkiv.

Regjeringa vil redusere sjokkrekninga til Sauda