Leiar av Utval for samfunnsutvikling, Kristian Landro, er glad utbyggarane av Teien bustadfelt var villige til å ta kampen opp for full utbygging.
Leiar av Utval for samfunnsutvikling, Kristian Landro, er glad utbyggarane av Teien bustadfelt var villige til å ta kampen opp for full utbygging. FOTO: Frank Waal.

Lovprisar forsinka bustadfelt