SVs Øyvind Grassdal er godt fornøgd med at eit einstemmig formannskap sa ja til massebusetting av flyktningar også i år.
SVs Øyvind Grassdal er godt fornøgd med at eit einstemmig formannskap sa ja til massebusetting av flyktningar også i år. FOTO: Even Emberland/arkiv.

Sak om flyktningar: – Dette var kjempekjekt å lesa!

SVs Øyvind Grassdal og dei andre i formannskapet hylla administrasjonen.

– Kjempekjekt å lesa saka, og kjekt å sjå at det er så stor optimisme og vilje, både blant dei som jobbar i introtenesta og generelt i Sauda, sa SVs Øyvind Grassdal då han i onsdagens formannskapsmøte opna diskusjonen om busetting av flyktningar.

Grundig saksframlegg

I sakspapira hadde administrasjonen foreslått at Sauda kommune seier ja til å busetta inntil 90 flyktningar i 2023. I det seks sider lange vedtaksforslaget kunne politikarane blant anna lesa om behov for fleire arbeidsplassar og tilsette, konsekvensar og følger for kommunen og saudasamfunnet og om stor vilje og optimisme blant dei som jobbar med mottak og busetting av flyktningar.

– Eg er også veldig fornøgd. Me var positive i fjor, og det er bra at administrasjonen har fanga opp det, sa Sps Morten Maldal.

Han merka seg at det er behov for fleire ressursar i busettingsarbeidet, og stilte spørsmål til korleis ein skulle starta dette rekrutteringsarbeidet.

– Skal ein bygga seg opp til å ta imot 90 nå med ein gong, eller skal ein gradvis bygga opp tenesta? spurde han.

Har jobba døgeret rundt

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Målfrid Selvik Årthun svarte at oppbygginga ville skje gradvis.

– Men me må raskt få på plass fleire tilsette i flyktningtenesta, der dei få som er der nå, har jobba nærast døgeret rundt det siste året, sa ho.

Ifølge sakspapira vil det vera behov for 1-2 flyktningkonsulentar, 1-2 busettingsmedarbeidarar, 3-4 lærarårsverk i grunnskulen og minst to lærarårsverk i vaksenopplæringa.

Også Aps Hallgeir Amdal likte forslaget til vedtak.

– Administrasjonen fortener mange godord for arbeidet dei har lagt ned i denne saka. Dei har vore ute og snakka med folk, både i tenesta og elles i lokalsamfunnet. Dette var så kjekt å lesa, sa han.

Kommunestyret har siste ord

Heile formannskapet stemte for forslaget til vedtak.

I vedtaket seier Sauda ja til å busetta 90 flyktningar i år. Sauda reserverer seg mot å busetta einslege mindreårige. Skulle behovet auka, seier Sauda seg villig til å ta imot ytterlegare 20 flyktningar.

Det er kommunestyret som skal ta den endelege avgjerda. Dei skal stemma i saka i sitt møte onsdag 2. februar.