Tidlegare kommuneoverlege Knut Arve Omdal meiner det må skje omfattande endringar i arbeidsforholda for fastlegar i Sauda.
Tidlegare kommuneoverlege Knut Arve Omdal meiner det må skje omfattande endringar i arbeidsforholda for fastlegar i Sauda. FOTO: Andreas Isaksen.

Tidlegare kommuneoverlege Knut A. Omdal:

– La fastlegane sleppe å skrive sjukmeldingar