Innkrevinga av bompengar på Haugalandet kan bli forlenga for å finansiera nye vegprosjekt.
Innkrevinga av bompengar på Haugalandet kan bli forlenga for å finansiera nye vegprosjekt. FOTO: Ida Øverland.

Vurderer å forlenge bominnkrevinga i Haugalandspakken