Slik ser grunneigar for seg nytt hyttefelt i Maldal, markert med kvite bygningar. Eksisterande bygningar i brunt. Fylkesvegen til Vanvik i forkant av hyttene.
Slik ser grunneigar for seg nytt hyttefelt i Maldal, markert med kvite bygningar. Eksisterande bygningar i brunt. Fylkesvegen til Vanvik i forkant av hyttene. FOTO: Norconsult

Protesterer mot delar av Maldal-utbygginga