Eva-Karin Bjerga Øverland har sagt ja til å stå på Sp-lista.
Eva-Karin Bjerga Øverland har sagt ja til å stå på Sp-lista. FOTO: Ingvil Bakka.

Her er vallista til Senterpartiet