Da kommunestyret vedtok 2023-budsjettet 14. desember i fjor, med rekordhøgt driftsresultat, var det ingen i salen som drøymde om at 2023 likevel kan ende i minus
Da kommunestyret vedtok 2023-budsjettet 14. desember i fjor, med rekordhøgt driftsresultat, var det ingen i salen som drøymde om at 2023 likevel kan ende i minus FOTO: Frank Waal.

Låg straumpris kan gi budsjettsmell