Bjørn Mørk har vore avhengig av rullestol i 42 år, og han fortvilar over framkommelegheita både rundt bustaden Høllandstunet og fortaua elles i Sauda.
Bjørn Mørk har vore avhengig av rullestol i 42 år, og han fortvilar over framkommelegheita både rundt bustaden Høllandstunet og fortaua elles i Sauda. FOTO: Andreas Isaksen.

Kritisk til kommunens brøyting:

– Folk i rullestol tør ikkje ferdast ute