Sparebanken Vest og banksjef Nina Hopsdal har lagt eit godt år bak seg. Delar av overskotet skal tilbake til kundane og til lokalsamfunna på Vestlandet.
Sparebanken Vest og banksjef Nina Hopsdal har lagt eit godt år bak seg. Delar av overskotet skal tilbake til kundane og til lokalsamfunna på Vestlandet. FOTO: Sparebanken Vest.

– Eg håpar eldsjeler i Sauda vil søka støtte til gode prosjekt