Geolog har inspisert fjellet i Nesbakken, og vurderer det slik at risikobildet er uendra etter raset 30. januar. Byggeleiar i Rogaland fylkeskommune, Solveig Margrethe Myge (innfelt) opplyser at det vil bli gjort meir skoging og reinsk i Trosavika når snøen forsvinn.
Geolog har inspisert fjellet i Nesbakken, og vurderer det slik at risikobildet er uendra etter raset 30. januar. Byggeleiar i Rogaland fylkeskommune, Solveig Margrethe Myge (innfelt) opplyser at det vil bli gjort meir skoging og reinsk i Trosavika når snøen forsvinn. FOTO: Andreas Isaksen / Rogaland fylkeskommune

Geolog meiner risikobildet for nye ras i Nesbakken er uendra