Ein treng fleire sjukepleiarar i distrikta. Korleis ein skal få dei til å vilja bli verande der, er det store spørsmålet.
Ein treng fleire sjukepleiarar i distrikta. Korleis ein skal få dei til å vilja bli verande der, er det store spørsmålet. FOTO: Gorm Kallestad / NTB NPK

Auka løn åleine får ikkje sjukepleiarar til å bli i distrikta