Fløgstad skule-lærar Andreas Rolfsen meiner det er meir nytte i å engasjera seg aktivt i politikken, enn å sitta heime og klaga. Eramet sin HMS-sjef Tina Grytting har eit klart ønske om jobba for lokalsamfunnet. Derfor sa dei ja til å stå på vallista til Høgre.
Fløgstad skule-lærar Andreas Rolfsen meiner det er meir nytte i å engasjera seg aktivt i politikken, enn å sitta heime og klaga. Eramet sin HMS-sjef Tina Grytting har eit klart ønske om jobba for lokalsamfunnet. Derfor sa dei ja til å stå på vallista til Høgre. FOTO: Ingvil Bakka/Privat. 

Sauda Høgre si valliste er klar:

Andreas (26) og Tina (37) vil bli politikarar