Slik ser utbyggar for seg utvidinga av hyttefeltet i Lindvollåsen. Dagens hytter er markert kvite. Nye hytter er markert grøne.
Slik ser utbyggar for seg utvidinga av hyttefeltet i Lindvollåsen. Dagens hytter er markert kvite. Nye hytter er markert grøne. FOTO: Omega 365 Areal

Ønsker 56 nye hytter i Lindvollåsen