Lucas Danielsen
Lucas Danielsen FOTO: Ingvil Bakka

– Vil jobba med å hjelpa folk