Seks unge søkarar vil ha sommerjobb som "bærekraftig stedsutviklar" i Sauda.
Seks unge søkarar vil ha sommerjobb som "bærekraftig stedsutviklar" i Sauda. FOTO: Portal Norge

Seks unge vil jobba med stadutvikling i sommar