Rogaland fylkeskommune slår fast at den nye vegtraseen utanom gardane på Fiveland kjem i konflikt med automatisk freda kulturminne.
Rogaland fylkeskommune slår fast at den nye vegtraseen utanom gardane på Fiveland kjem i konflikt med automatisk freda kulturminne. FOTO: Arkiv

– Traseen kjem i konflikt med kulturminne