Samfunnsutviklar Stine Skrunes skal leie arbeidet med kommunens nye klimaplan.
Samfunnsutviklar Stine Skrunes skal leie arbeidet med kommunens nye klimaplan. FOTO: Andreas Isaksen

Skal utarbeide ny klimaplan for Sauda:

– Klimaendringane er den største utfordringa vi står overfor