Nordmenn brukte reseptpliktige legemiddel for 31,8 milliardar kroner i fjor. Det er ny rekord og ein auke med nesten tre prosent frå 2021. Hovudårsaka er at vi får ei stadig eldre befolkning, ifølgje fagdirektøren i Apotekforeningen.
Nordmenn brukte reseptpliktige legemiddel for 31,8 milliardar kroner i fjor. Det er ny rekord og ein auke med nesten tre prosent frå 2021. Hovudårsaka er at vi får ei stadig eldre befolkning, ifølgje fagdirektøren i Apotekforeningen. FOTO: NPK

Nordmenn brukte fleire legemiddel enn nokon gong i fjor