I fjor gjorde Statens vegvesen 631 vurderingar av personar over 70 år på oppdrag frå Statsforvaltaren og tilrådde at 53 prosent av dei mista førarretten. I tillegg gjorde dei 210 vurderingar av same aldersgruppe på oppdrag frå politiet. Av desse mista 61 prosent førarretten.
I fjor gjorde Statens vegvesen 631 vurderingar av personar over 70 år på oppdrag frå Statsforvaltaren og tilrådde at 53 prosent av dei mista førarretten. I tillegg gjorde dei 210 vurderingar av same aldersgruppe på oppdrag frå politiet. Av desse mista 61 prosent førarretten. FOTO: NPK

– Fleire eldre burde ikkje hatt førarkort